Wiadomości

ochrona pracownicy w czasie ciąży Ochrona pracownicy w czasie ciąży

W pierwszej kolejności - wobec pojawiających się wątpliwości - należy wyjaśnić, że Kodeks pracy wprowadza zasadę szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet będących w ciąży,  nie określając, że wynikająca z niej ochrona przed zwolnieniem (wypowiedzeniem umowy) rozpoczyna się dopiero z początkiem trzeciego miesiąca jej trwania.

Czytaj teraz

niedoubezpieczenie  nie może prowadzić do obniżenia należnego odszkodowania Niedoubezpieczenie - nie może prowadzić do obniżenia należnego odszkodowania

Sąd Najwyższy w kilku wyrokach wskazał, iż klauzula ograniczająca odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w przypadku „niedoubezpieczenia” może uznana być za nieważną.

Czytaj teraz

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wiek pokrzywdzonego Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wiek pokrzywdzonego

Coraz częściej, wraz ze wzrostem świadomości prawnej społeczeństwa, poszkodowani i osoby im najbliższe, występują o zadośćuczynienie nawet po upływie wielu lat od powstania szkody.

Czytaj teraz

klauzule waloryzacyjne w kredytach walutowych Klauzule waloryzacyjne w kredytach walutowych

„Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami.”

Czytaj teraz

ujednolicenie procesu likwidacji szkód Ujednolicenie procesu likwidacji szkód

21 czerwca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), celem ujednolicenia procesu likwidacji szkód wydała rekomendację regulujące zasady wypłat odszkodowań komunikacyjnych za szkody niemajątkowe.

Czytaj teraz

Partnerzy fundacji